Gedoe over St. Matthiasschool

Het nieuwe jaar begon helaas gelijk al met wat gedoe. In de Alkmaarsche Courant stond op 7 januari 2022 een heel groot artikel over de St. Matthiasschool die wij vanuit Het Klein Liefdewerk nog altijd het liefst behouden zien. Het hoofdgebouw van het pand is immers in zeer goede staat, kan functioneel ingezet worden en …

Geen beroep bestemmingsplan St. Matthiasschool.

Geen beroep tegen bestemmingsplan St. Matthiasschool.Na lang wikken en wegen hebben wij besloten geen beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan dat leidt tot de sloop van de prachtige St. Mathiasschool. Onze zienswijze die wij hebben ingebracht, wordt door de gemeente namelijk niet gezien als zienswijze, maar als inspraak. Dit gegeven zal leiden tot een …

Gemeenteraad stemt voor sloop St. Matthiasschool.

Gemeenteraad stemt toch gewoon in met sloop St. Matthiasschool!U heeft het wellicht in de krant al kunnen lezen; maar onze inspanningen om de St. Matthiasschool te behouden hebben helaas niet geleidt tot nieuw inzichten bij een meerderheid van de raad. De fracties BAS (Ben Bijl), Christen Unie en Partij voor de Dieren waren wel voor …

Resultaten enquête St. Matthiasschool

Resultaten van de enquête Steunbetuiging St. Matthiasschool Op de enquête “Steunbetuiging behoud St. Matthiasschool”, die gelegen is aan de Coornhertkade 105 te Alkmaar, zijn 148 unieke reacties gegeven. Hiervan waren er 127 voor behoud van de St. Matthiasschool, 2 hadden geen mening over het gebouw, maar wel hoe de omgeving ingericht zou moeten worden. Van …

Veel animo behoud St. Matthiasschool

11 december 2020 – Veel animo voor behoud en toelichting St. MatthiasschoolAfgelopen week heeft Pascal Riksman folders in de wijk Overdie rondgebracht over zijn initiatief voor behoud van de historische St. Matthiasschool. Op die folder konden de buurtbewoners hun mening kwijt over de plannen voor St. Matthiasschool. Zij waren uitgenodigd deze op vrijdag 11 december …

Vergelijking St. Matthiasschool toekomstige opties

Vergelijking tussen nieuwe bestemmingsplan en “Plan Riksman” aangeboden aan de raad.Op 17 december is het zover. De gemeenteraad gaat dan definitief beslissen over het nieuwe bestemmingsplan waarmee het lot van de St. Matthiasschool bezegeld wordt. Wordt het sloop, of vraagt de raad om nog even iets meer tijd te nemen? Wij hopen het laatste , …

St. Matthiasschool in Overdie

St. Matthaisschool leeft in Wijk Overdie.“Het waren drukke dagen. Dat de St. Matthiasschool een ‘ding’ in mijn wijk was, wist ik wel. Niet alleen de grote hoeveelheid aan reacties hebben mij verrast, ook de verhalen en alle emotie’s in die reacties raken mij enorm.”, zegt Pascal Riksman, founder van Het Klein Liefdewerk, die als buurtbewoner, …

St. Matthiasschool in raadscommissie

St. Matthiasschool in raadscommissiePascal Riksman founder van Het Klein Liefdewerk, presenteerde, als bewoner van de wijk Overdie, zijn plan voor het behoud van het bijzondere schoolgebouw, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de vorming van veel mensen in de wijk. Doordat raadslid W.J. Peters het dossier had aangemerkt als een onderwerp dat bespreking nodig …