Gemeenteraad stemt voor sloop St. Matthiasschool.

Gemeenteraad stemt toch gewoon in met sloop
St. Matthiasschool!
U heeft het wellicht in de krant al kunnen lezen; maar onze inspanningen om de St. Matthiasschool te behouden hebben helaas niet geleidt tot nieuw inzichten bij een meerderheid van de raad. De fracties BAS (Ben Bijl), Christen Unie en Partij voor de Dieren waren wel voor behoud van de school. Ik wil deze fracties in het bijzonder danken voor hun moed en bereidheid mee te denken en de manieren waarop er contact is geweest. Dank!

St. Matthiasschool in 1952
St. Matthiasschool na oplevering in 1952

Er waren, anders dan de overtuiging van sommige fracties, geen gevolgen geweest voor de aanbesteding. De vooraankondiging is keurig met de benodigde voorwaarden en voorbehouden vorm gegeven op TenderNed. En ook een eventuele andere aanpak had natuurlijk niet automatisch geleidt tot een gunning aan Het Klein Liefdewerk, zoals sommige fracties deden doen voorkomen. Dit kan gelukkig in Nederland niet.

Ook de snelheid van bouwen vormde in onze overtuiging geen noodzakelijke belemmering; sterker het is de vraag welke aanpak sneller zou zijn geweest.

Als de Raad op 17 december 2020 bij meerderheid het college had gevraagd om met de initiatiefnemer, Adapt Almaar, Erfgoedvereniging Heemschut en eventuele andere betrokkenen in gesprek te gaan, was er natuurlijk geen sprake van onbetrouwbaarheid van bestuur geweest, zoals enkele fracties en in het bijzonder D66 het neerzette, Sterker, in de ogen van in ieder geval de ruim 200 personen die hebben gereageerd, zou dit juist de betrouwbaarheid verhoogd hebben in het bestuur.
De Eik, volgens de wethouder, waar hij de Kanstanjeboom bedoelde, is niet beschermd in het nieuwe plan. Terwijl dit voor zowel het college als de Raad een belangrijk element was voor het nieuwe bestemmingplan. Deze kennelijke fout is geen aanleiding geweest voor het college en raad om dan hiervoor nog even de tijd te nemen om dit te herstellen. Dat was dé mogelijkheid geweest om die tijd dan ook voor een gesprek te gebruiken. De boom zal nu worden verplaatst, zo werd door de wethouder toegezegd. Dat is slecht nieuws voor de boom, want deze Kastanje zal een verplaatsing niet gaan overleven.
Al met al ben ik vanzelfsprekend teleurgesteld in de besluitvorming en hoe die nu gegaan is. Namens u allen hebben wij ons maximaal ingespannen om te bezien of jullie en wij ook, gehoord en serieus genomen konden worden. Bij een enkele (oppositie)fractie is dat gelukt. Ook al hebben wij niet het voor de wijk gewenste resultaat bereikt, toch willen wij u danken voor uw energie, tijd en inzet om mijn initiatief te steunen. U, de buurtbewoners, voorop! Maar ook Adapt Alkmaar die ongelooflijk veel werk achter de schermen heeft verricht en Erfgoedvereniging Heemschut, die ook haar steun heeft uitgesproken voor mijn plan. Daarnaast wil ik natuurlijk de fracties danken voor hun tijd en moeite die jullie genomen hebben om je echt te verdiepen in dit ‘dossier’. Verder dank aan de media, het Noord-Hollands dagblad, Alkmaar Central en andere media die aandacht aan de St. Matthiasschool hebben geven. Tot slot ook dank aan mijn collega’s bij Het Klein Liefdewerk, die mijn burgerinitiatief als vrijwilligerstaak hebben willen ondersteunen.

Pascal Riksman