Gedoe over St. Matthiasschool

Het nieuwe jaar begon helaas gelijk al met wat gedoe. In de Alkmaarsche Courant stond op 7 januari 2022 een heel groot artikel over de St. Matthiasschool die wij vanuit Het Klein Liefdewerk nog altijd het liefst behouden zien. Het hoofdgebouw van het pand is immers in zeer goede staat, kan functioneel ingezet worden en …

Ontwikkeling Quattro Villa (Den Helder)

De herbestemming van het Duik Medisch Centrum in Den Helder (aan de Bassingracht) is volop gaande.Medio jaren ’60 werd dit DMC voor de Koninklijke Marine gebouwd op een bijzonder locatie in Den Helder, aan het water met uitzicht op o.a. Fort Westoever.Het bijzondere gebouw blijft door de herbestemming bestaan en gaat plaats bieden aan 4 …

Klein Liefdewerk partner Healty-Home

5 april 2021 – Het Klein Liefdewerk is proud partner van Healty-HomeIntiatiefnemer van een nieuw Hyperflex woningconcept, Derk Tetteroo van De Uivoeringsbrigade, heeft enkele maanden geleden o.a. Het Klein Liefdewerk benaderd om de Healthy-Home van idee tot uitvoering te brengen. Samen met Level 5, Beelen.Next, architect Gijs de Waal heeft dit idee inmiddels vorm gekregen. Zie voor …

Geen beroep bestemmingsplan St. Matthiasschool.

Geen beroep tegen bestemmingsplan St. Matthiasschool.Na lang wikken en wegen hebben wij besloten geen beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan dat leidt tot de sloop van de prachtige St. Mathiasschool. Onze zienswijze die wij hebben ingebracht, wordt door de gemeente namelijk niet gezien als zienswijze, maar als inspraak. Dit gegeven zal leiden tot een …

Gemeenteraad stemt voor sloop St. Matthiasschool.

Gemeenteraad stemt toch gewoon in met sloop St. Matthiasschool!U heeft het wellicht in de krant al kunnen lezen; maar onze inspanningen om de St. Matthiasschool te behouden hebben helaas niet geleidt tot nieuw inzichten bij een meerderheid van de raad. De fracties BAS (Ben Bijl), Christen Unie en Partij voor de Dieren waren wel voor …

Resultaten enquête St. Matthiasschool

Resultaten van de enquête Steunbetuiging St. Matthiasschool Op de enquête “Steunbetuiging behoud St. Matthiasschool”, die gelegen is aan de Coornhertkade 105 te Alkmaar, zijn 148 unieke reacties gegeven. Hiervan waren er 127 voor behoud van de St. Matthiasschool, 2 hadden geen mening over het gebouw, maar wel hoe de omgeving ingericht zou moeten worden. Van …

Monumentenstatus naoorlogs ‘slooppand’

Monumentenstatus voor naoorlogs ‘slooppand’ We schrijven 2012. Locatie is Sportlaan 62 te Den Helder. Op dat adres staat een kantoorgebouw van de gemeente Den Helder, waar de afdeling Stadsontwikkeling en beheer gehuisvest was. Het is een pand van naoorlogse architectuur (1956) en rijp voor de sloop, aldus de gemeente. Pascal Riksman, founder van Het Klein …

Veel animo behoud St. Matthiasschool

11 december 2020 – Veel animo voor behoud en toelichting St. MatthiasschoolAfgelopen week heeft Pascal Riksman folders in de wijk Overdie rondgebracht over zijn initiatief voor behoud van de historische St. Matthiasschool. Op die folder konden de buurtbewoners hun mening kwijt over de plannen voor St. Matthiasschool. Zij waren uitgenodigd deze op vrijdag 11 december …