Over Het Klein Liefdewerk

Oprichting, doelstelling

Het Klein Liefdewerk is in 2017, door Pascal Riksman en Dimitri Arpad, opgericht met als missie: “Karakteristiek, veelal monumentaal, vastgoed te behouden door het een (nieuwe) bestemming te geven, die aansluit bij de behoeften van vandaag de dag, maar tegelijkertijd rust op de gedachte waarmee het originele gebouw is gerealiseerd. Door met respect om te gaan met erfgoed, zal er ook voor toekomstige generaties meer besef zijn van onze historie.”

De naam “Het Klein Liefdewerk”, is ontleend aan een 19de eeuwse ‘Crowd-funding’-actie van de Congregatie van het Heilig Hart met die naam. Deze ‘Crowd-funding’ was er op gericht om mensen afkomstig uit arme gezinnen toch te kunnen opleiden. De actie was zo succesvol zodat niet alleen velen een opleiding konden financieren hieruit, maar zelfs de bouw van een nieuw Missiehuis (te Driehuis NH) mogelijk werd. Voor onze plannen die wij met dat Missiehuis hadden, gebruikte we die naam en kregen wij toestemming van de Congregatie om deze naam te mogen gebruiken voor ons bedrijf.

Doelstelling.
Wij zijn echt anders dan andere vastgoed bedrijven; voor ons staat het behoud van karakteristiek vastgoed voorop. Dus een bijzonder schoolgebouw of kantoor waar iedereen van zegt: “Slopen en nieuwbouw!”, daarvoor maken wij graag een ander plan zodat het pand geheel of gedeeltelijk behouden kan blijven.

Dit omdat gebouwen voor ons meer zijn dan een stapel stenen met een verdienmodel. Ze vertellen een verhaal, een verhaal dat onze identiteit mede heeft bepaalt, onze geschiedenis uitdrukt. En dus sloop van karakteristiek vastgoed ook inhoudt dat je een stukje daarvan sloopt, en dat doen we in Nederland al teveel. Met als gevolg dat wij in Nederland bijzonder veel sloop en bouwafval produceren (meeste van Europa) en (te) veel energie stoppen in nieuwbouw. Anders gezegd; behoud van vastgoed is ook veel duurzamer; een doelstelling die eigenlijk iedereen zegt te onderschrijven. Behoud van een bestaand pand heeft nog een ander praktisch voordeel; het draagvlak in de buurt voor nieuwe plannen is groter, indien een pand waarin een deel van hun geschiedenis besloten ligt, behouden kan blijven.

Duurzame aanpak

Bij het niet hoeven slopen en (geheel) nieuwbouwen ten behoeve van herontwikkeling, ben je al heel duurzaam. Uit onderzoek (van o.a. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) blijkt dat dit tot 30% duurzamer is dan nieuwbouw. Dit is bij de traditionele manier van behoud, waarbij vaak de gevel en delen van het dak behouden worden. Onze aanpak gaat nog een stuk verder. Wij hergebruiken ook zo veel mogelijk de vrij komende stromen in de herontwikkeling van het object. Denk aan stalen kozijnen, die we helemaal opknappen en aanpassen om HR- glas in te kunnen plaatsen. Maar ook delen van gevels (steen) en bouwmaterialen, zoals hout, van te slopen delen, etc. Verder wordt ook ander benodigd bouwmateriaal zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. Daarbij wordt bij sloop ook zo veel mogelijk duurzaam gewerkt (gescheiden stromen, hergebruik van vrijkomende materialen, etc.).
Bij de bouw zelf streven wij ook een hoge duurzaamheid na. Dus het object zo energetisch mogelijk hoogwaardig op te leveren; dit juist weer wel met de meest moderne materialen.