Gedoe over St. Matthiasschool

Het nieuwe jaar begon helaas gelijk al met wat gedoe. In de Alkmaarsche Courant stond op 7 januari 2022 een heel groot artikel over de St. Matthiasschool die wij vanuit Het Klein Liefdewerk nog altijd het liefst behouden zien. Het hoofdgebouw van het pand is immers in zeer goede staat, kan functioneel ingezet worden en staat wat ons betreft, net als de Kastanjeboom, symbool voor het ‘continuüm van verleden naar heden’. De wijkbewoners benaderden ons dan ook, of wij nog altijd partij willen zijn in hun pogingen de school te behoeden voor sloop. Dat zijn wij vanzelfsprekend, want het schoolgebouw van de Alkmaarse architect Architect W.A. Keesom , is er een van unieke kwaliteit en schoonheid.

Een mogelijk nieuw leven voor de St. Matthiasschool

De aangevraagde omgevingsvergunning voor de nieuwbouw heeft ons wel wat verrast. Uitgangspunten van het groen de Wijk in halen, aansluiten bij de naoorlogse kwaliteiten van de Wijk, etc. zien wij in zijn geheel niet terug. Och eigenlijk waren wij niet helemaal verrast, dit is -helaas- exact wat wij voorspelde tijdens de inspraakavonden bij de commissie en de raad.

Voor de (kwetsbare) Kastanjeboom, die in het bestemminsplan behouden dient te worden, lijkt inmiddels op 26 november jl. een omgevingsvergunning afgegeven te zijn voor het verplaatsen. Aangezien de stukken door de gemeente Alkmaar alleen opvraagbaar zijn en niet zomaar in te zien, weten wij inhoudelijk niets over dat besluit. Zo vragen wij ons af welke manier of methode is aanbevolen door een specialistisch bureau om de verplaatsing uit te voeren. Immers de Kastanjeboom is oud en kwetsbaar en als een verplaatsing dus blijkbaar volgens de gemeente mogelijk is, zal dat onder enorme (kostbare?) voorwaarden moeten plaatsvinden. Omdat de uitgangspunten bij het bestemmingsplan rept over het feit dat deze boom een ‘continuüm van verleden naar heden’ representeert zal de boom ook binnen het (herziene) bestemminsplan moeten worden gehouden. Wij zijn daarom ook nieuwsgierig waar de boom exact heen gaat worden gezet en zijn natuurlijk de ontwikkelaar erkentelijk dat zij die plek op hun nieuw verworven eigendom beschikbaar hebben gemaakt (althans dat nemen wij dus aan).