Geen beroep bestemmingsplan St. Matthiasschool.

Geen beroep tegen bestemmingsplan St. Matthiasschool.
Na lang wikken en wegen hebben wij besloten geen beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan dat leidt tot de sloop van de prachtige St. Mathiasschool. Onze zienswijze die wij hebben ingebracht, wordt door de gemeente namelijk niet gezien als zienswijze, maar als inspraak. Dit gegeven zal leiden tot een juridische discussie over de ontvankelijkheid. Dit wil zeggen, of wij überhaupt gerechtigd zijn om formeel ook beroep te mogen aantekenen.

In de wetgeving hierover is het namelijk in Nederland zo geregeld dat men in het proces een zienswijze ingediend moet hebben om ook beroep te mogen instellen. Tenzij er sprake is geweest van overmacht of een nieuw feit in het bestemmingsplan waartegen eerder geen zienswijze kon worden ingediend. De Kastanjeboom, die in de raadsbehandeling alle bescherming moest krijgen, maar in het uiteindelijke plan midden in een bouwvlak staat, zou zo een dergelijk nieuw feit kunnen zijn. Immers de kans dat de boom daadwerkelijk behouden zal worden is met aan de werkelijkheid aangrenzende zekerheid nihil.
Onlangs is er door het Europese Hof uitspraak gedaan over deze regeling in het Nederlandse procedure. Zij spraken uit dat de Nederlandse wetgever dit eigenlijk niet zo mag doen. Het Europese Hof ziet dit als het inperken van het democratisch recht van de burger, omdat het de mogelijkheid ontneemt voor diegenen die zich niet eerder kenbaar hebben willen of kunnen maken (bijvoorbeeld omdat zij bijvoorbeeld nog geen weet hadden van de betreffende ontwikkeling). Vanzelfsprekend hebben wij ook deze uitspraak betrokken bij onze afweging. De kans dat dit echter voor de huidige (of vanuit de uitspraak bezien ‘oude’) regelgeving al betrokken zou worden, is zeer onzeker.

Na overleg met enkele extern adviseurs hebben Pascal Riksman en Dimitri Arpad besloten toch geen beroep in te stellen. Pascal Riksman vat het besluit samen als: “De inspanning en kosten die daarbij gemoeid zijn, zijn voor ons groot. Dit terwijl daarbij allereerst de uitkomst nog niet zeker is en dat daarbij, mocht de uitkomst positief worden, het onzeker is of Het Klein Liefdewerk het dan nog mag ontwikkelen voor de gemeente.”

Wij betreuren dat het gemeentebestuur nu gekozen heeft voor een ontwikkeling, die tegen haar eigen beleid en uitgangspunten ingaat. Bovendien is de ontwikkeling niet gericht op de woningbouwvraag uit de buurt. Het verlies van groen en het uitzicht erop wat het nieuwe plan in zich heeft, dat minder duurzaam is dan behoud en natuurlijk het verlies van een karakteristiek en waardevol pand van de wijk en nooit meer terug zal komen.
Wij willen de wijkbewoners nogmaals danken voor hun steun en warmte die wij de afgelopen periode hebben mogen ontvangen. Ook ADAPT Alkmaar en Heemschut, die ook de waarde en belang van het pand voor de buurt en Alkmaar onderschreven en actief hun steun hebben uitgesproken. Vanzelfsprekend ook dank naar de raadsleden die én hebben willen luisteren naar ons verhaal én bereidt en sterk zijn geweest hun mening daarna ook bij te stellen. Dan hebben wij het natuurlijk over de fracties Ben Bijl, Partij voor de Dieren en de Christen Unie. Dank iedereen!