Uw vastgoed onze zorg

Om vastgoed te behouden en in goede conditie in gebruik te laten blijven, hoeven wij als Het Klein Liefdewerk niet persé het eigendom over te nemen. Het is voor ons heel goed denkbaar dat u of uw organisatie, met een vastgoedportefeuille, ‘ontzorgt’ wilt worden.
Het Klein Liefdewerk kan dit voor u verzorgen, dit kunnen wij op uw gehele portefeuille of op enkele objecten voor u doen. Ook kan dit in de hele keten van vastgoedbeheer en ontwikkeling of op delen van die keten; ons doel is uw (bijzondere) vastgoed in stand te houden door het actief te gebruiken. Er zijn daarvoor verschillende rollen die wij voor u op ons kunnen nemen:

 • Advies, ten aanzien van:
  o Mogelijkheden herontwikkeling
  o Aanpak renovatie of herstel
  o Overig
 • Geheel ‘ontzorgen’, door:
  o Advies (zoals boven)
  o Groot onderhoud, restauratie en/of herontwikkeling
  o Gebruikers matchen
  Huurder en eigenaar/beheerder op maat (passend bij object)
  o Beheer en Onderhoud
  Fysiek en administratief & ook bij en voor gebruikers
 • Leegstandsbeheer
  o Uw pand voor bepaalde doeleinden goed beheren en inzetten, ter overbrugging
  van een periode van leegstand.
  Afhankelijk van de kenmerken van het pand, doen wij dat zoveel mogelijk met écht rendement voor u én gebruikers.

Graag gaan wij met u in overleg over onze maatwerk-aanpak.
Interesse? Neemt u vrijblijvend contact met ons op via: info@hetkleinliefdewerk.nl