Resultaten enquête St. Matthiasschool

Resultaten van de enquête Steunbetuiging St. Matthiasschool
Op de enquête “Steunbetuiging behoud St. Matthiasschool”, die gelegen is aan de Coornhertkade 105 te Alkmaar, zijn 148 unieke reacties gegeven. Hiervan waren er 127 voor behoud van de St. Matthiasschool, 2 hadden geen mening over het gebouw, maar wel hoe de omgeving ingericht zou moeten worden. Van de 148 reacties zijn er slechts 19 voor sloop. Daarnaast zijn er nog eens 54 ondertekende steunbetuigingen ingeleverd tijden de ‘oploop’ van vrijdag 11 december jl.. Daarmee hebben we dus meer dan 200 reacties gekregen, waarvan 181 voor behoud van de school.

Een sterke gemeenteraad en/of het college zou deze uitslag serieus betrekken bij haar overwegingen aankomende donderdag bij de raadsvergadering. Zij zouden er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen het besluit aan te houden en die tijd te gebruiken om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer (Pascal Riksman), Adapt Alkmaar en Erfgoedvereniging Heemschut, die ook achter het plan tot behoud staan.

Verantwoording.
De enquête ging live op 1 december 12:00 uur en is open geweest voor stemmen tot 14 december 24:00 uur.
De enquête is digitaal kenbaar gemaakt via de website en het Instagram-account van Het Klein Liefdewerk, op Facebook op een speciale pagina “behoud de St. Matthiasschool” en op LinkedIn middels een bericht. Daarnaast is er in diverse schrijvende media aandacht voor geweest en is er een flyer deur-aan-deur verspreidt aan de direct aanwonenden (die zicht hebben op de St, Matthiasschool).

In totaal is de enquête 158 maal ingevuld. Bij de enquête is onderscheid gemaakt tussen totaal binnengekomen reacties en unieke reacties. Uit de analyse van de reacties bleek dat één en dezelfde persoon 7x maal (!) voor sloop heeft gestemd, deze hebben we als één persoon geteld. Voor één ander geldt dat deze 3x voor sloop gestemd heeft, ook die is als één geteld. Voor één ander geldt dat deze 2x voor sloop gestemd heeft, ook die is als één geteld. Verder stemde één en dezelfde persoon 2x voor behoud, ook deze hebben we als één persoon geteld. In totaal zijn er daarmee 148 unieke reacties.

In 5 gevallen werd ‘geen mening’ aangevinkt. Uit de bijbehorende toelichting die de respondenten daarbij gaven, bleek echter dat 3 daarvan voor behoud te zijn. In twee gevallen werd dit letterlijk opgeschreven en in het derde geval werd aangegeven dat initiatiefnemers “… eerder betrokken hadden moeten zijn en de Bloemwijk óók hadden moeten redden!” Deze reacties zijn daarom in categorie ‘voor behoud’ meegenomen. De andere 2 hadden écht geen mening over het behoud of sloop van de St. Matthiasschool. Uit de toelichtingen bij hen bleek wel, dat zij over de inrichting van het terrein een mening hadden. Beide gaven aan dat er geen flat of hoogbouw op de locatie zou moeten komen en één van hen gaf aan dat er wel een écht groene inrichting gerealiseerd moet worden.

Verreweg de meeste respondenten komen uit de directe omgeving. Meer dan 60% is woonachtig in de Wijk Overdie zelf en meer dan 20% woont buiten de wijk Overdie, maar wel in Alkmaar. Van de resterende 17% woont 9% zelfs buiten Noord-Holland. Een deel van hen zijn oud scholieren van de St. Matthiasschool.

Over het woningbouwprogramma is opvallend dat een hele grote groep (meer dan 70%) kiest voor senioren of 55+ woningen. Ook wordt dit in de toelichting vaak meegegeven, maar ook op straat is initiatiefnemer hier vaak op aangesproken. Gevolgd door een opgave voor sociale woningbouw en eengezinswoningen.